اخبار و رویدادها

تقدیر از معلمان مدارس سما واحد اهواز گالری

طی مراسمی با حضور دکتر دلاور اسمعیل وندی معاونت امور مدارس سما دانشگاه آزاداسلامی استان خوزستان، روح الله قیصری مدیر حراست سما واحد اهواز و محمدرضا بختیاری کیا فرمانده دفتر بسیج دانش آموزی مدارس سما واحد اهواز و استان خوزستان از معلمان مدارس سما واحد اهواز تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب

نشست معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با هیات رئیسه، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر گالری

نشست معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با هیات رئیسه، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر برگزار شد.

ادامه مطلب

نشست معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با هیات رئیسه، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان گالری

نشست معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با هیات رئیسه، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان برگزار شد.

ادامه مطلب