اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری جلسه مشترک مدیران مدارس سما اهواز با دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما خوزستان

با توجه به حضور بازرسان سازمان سما جهت ارزیابی مدارس سما استان خوزستان و اهواز جلسه ای با حضور دبیر شورای نظارت و همانگی سما استان خوزستان و مدیران مدارس سما اهواز برگزار شد.

ادامه مطلب