اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری جلسه مشترک دبیرشورای سیاستگذاری سما خوزستان و مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز در خصوص امور تربیت بدنی و ورزشی

برگزاری جلسه مشترک دبیرشورای سیاستگذاری سما خوزستان و مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز در خصوص امور تربیت بدنی و ورزشی

ادامه مطلب

برگزاری کارگروه مدیران پشتیبانی ،مالی ، اداری و مسئولان حراست،امورعمومی ، شهریه و صندوق رفاه آموزشکده های سما استان خوزستان در بهبهان

برگزاری کارگروه مدیران پشتیبانی ،مالی ، اداری و مسئولان حراست،امورعمومی ،شهریه و صندوق رفاه آموزشکده های سما استان خوزستان در بهبهان

ادامه مطلب

برگزاری کارگروه معاونان و مدیران پژوهشی،مسئولان باشگاه پژوهشگران جوان،کمیته کارآفرینی، کتابخانه ها وکارشناسان انفورماتیک آموزشکده های سما استان خوزستان در واحد شوشتر

برگزاری کارگروه معاونان و مدیران پژوهشی،مسئولان باشگاه پژوهشگران جوان،کمیته کارآفرینی، کتابخانه ها وکارشناسان انفورماتیک آموزشکده های سما استان خوزستان در واحد شوشتر

ادامه مطلب