اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری اولین جلسه کمیته گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی استان خوزستان

برگزاری اولین جلسه کمیته گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی استان خوزستان گالری

اولین جلسه کمیته گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی استان خوزستان با حضور سرپرست محترم دبیرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، دبیر کمیته گسترش و تمامی اعضای کمیته برگزار شد.

ادامه مطلب