اخبار و رویدادها - آرشیو

نشست دبیر شورای سیاستگذاری سما خوزستان با معاونین سما و مدیران مدارس سما استان با حضور رئیس اداره مشارکت های مردمی و امور شوراهای آموزش و پرورش استان خوزستان

نشست دبیر شورای سیاستگذاری سما خوزستان با معاونین سما و مدیران مدارس سما استان با حضور رئیس اداره مشارکت های مردمی و امور شوراهای آموزش و پرورش استان خوزستان

ادامه مطلب