اخبار و رویدادها - آرشیو

راه اندازی مدارس سما خدمت رسانی به خانواده هاست

بازدید ریاست سازمان سما از مدارس تازه تأسیس شوش

دکتر علیرضا منظری توکلی معاون دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست سازمان سما که جهت بازدید از مدارس استان خوزستان و برای اولین بار به این استان سفر کرده در ابتدا از دبستان و پیش دبستانی تازه تأسیس سما واحد شوش بازدید کرد.

ادامه مطلب