اخبار و رویدادها

برگزاری جلسه رفع ابهامات و هماهنگی در حوزه مالی با حضور حسابرسان سازمان سما

برگزاری جلسه رفع ابهامات و هماهنگی در حوزه مالی با حضور حسابرسان سازمان سما گالری

جلسه رفع ابهامات و هماهنگی در حوزه مالی با حضور حسابرسان سازمان سما و دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان خوزستان در محل دبیرخانه استان برگزار شد . شایان ذکر است در این جلسه مدیران مالی و مدارس واحدهای سما استان حضور داشتند و ابهامات موجود در زمینه های مختلف برطرف و تشریح شد. گزارش تصویری جلسه در زیر قابل مشاهد است.

ادامه مطلب