ارتباط با ریاست

روزهای ملاقات حضوری با ریاست مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد اهواز