نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
ضوابط و مقررات اخذ واحد کارآموزیآیین نامه ها و فرم های پژوهشی
شیوه نامه نگارش پروژهآیین نامه ها و فرم های پژوهشی
فرم شماره صفر - پروپزال طرح پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علمآیین نامه ها و فرم های پژوهشی
فرم داوری پروپزال طرح های پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علمآیین نامه ها و فرم های پژوهشی
فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علمآیین نامه ها و فرم های پژوهشی
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی با رویکرد حل مسائل و مشکلات سازمان و نوآوری و تولید علمآیین نامه ها و فرم های پژوهشی
فرم شماره صفر- پروپزال طرح پژوهشی با رویکرد اختراع و تولیدات نوآورانهآیین نامه ها و فرم های پژوهشی
داوری پروپزال طرح های پژوهشی با رویکرد اختراع و تولیدات نوآورانهآیین نامه ها و فرم های پژوهشی
فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح پژوهشی با رویکرد اختراع و تولیدات نوآورانهآیین نامه ها و فرم های پژوهشی
مشخصات طرح پژوهشی جهت ثبت در بانک اطلاعاتآیین نامه ها و فرم های پژوهشی
قرارداد اجرای طرح پژوهشیآیین نامه ها و فرم های پژوهشی
فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح پژوهشی با رویکرد اختراع و تولیدات نوآورانهآیین نامه ها و فرم های پژوهشی