معرفی کارمندان حوزه پژوهش

 

نام نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
آرمان عالی محمودی مدیر پژوهش کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict)
عباس زبیدی کارشناس پژوهش کارشناسی فیزیک
کوثر زاهدی کارشناس رایانه و انفورماتیک کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
رسول سعیدی کاردان کارگاه کامپیوتر کارشناسی کامپیوتر
سیدرضا عالم زاده کتابدار کارشناسی امور اداری