معرفی کارمندان حوزه پژوهش

 

نام نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
آرمان عالی محمودی مدیر پژوهش کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict)
عباس زبیدی کارشناس پژوهش کارشناسی فیزیک
احمد پورمرادی کارشناس مسئول کارگاه کارشناسی ارشد برق
حسین نوروزی زاده کارشناس رایانه و انفورماتیک کارشناسی ارشد فیزیک
رسول سعیدی کاردان کارگاه کامپیوتر کارشناسی کامپیوتر
سیدرضا عالم زاده کتابدار کارشناسی امور اداری