معرفی کارمندان حوزه پژوهش

 

نام نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
عباس زبیدی کارشناس پژوهش کارشناسی فیزیک
کوثر زاهدی کارشناس رایانه و انفورماتیک کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر
رسول سعیدی کاردان کارگاه کامپیوتر کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
سیدرضا عالم زاده کتابدار کارشناسی امور اداری