کتابخانه

کتابخانه آموزشکده سما اهواز مجهز به 11500 جلد کتاب ، 3600 عنوان کتاب و 570 مجموعه لوح فشرده نرم افزاری به شرح زیر می باشد:

 

کتاب های فنی و مهندسی     5331        جلد

کتاب های علوم پایه              600        جلد

کتاب های علوم انسانی        3107        جلد

کتاب های کشاورزی              31         جلد

کتاب های مرجع                   50        جلد

سایر                            3413         جلد

لوح فشرده                       570        مجموعه

 

کلیه دانشجویان (عضو و غیرعضو) متقاضی دریافت کتاب می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی به کتابخانه آموزشکده مراجعه و پس از ثبت اطلاعات، با توجه به ضوابط مربوطه، کتاب به امانت ببرند.