شرح وظایف

وظیفه حوزه فرهنگی آموزشکده ، اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های معاونت فرهنگی سما / دانشگاه آزاد اسلامی  است که این دستورالعمل ها همگی در جهت ارتقاء سطح کیفی فعالیت های فرهنگی دانشجو و دانشگاه می باشد که تهیه ضوابط و اهم وظایف شورا در زمینه های مرتبط با امور فرهنگی ، اجتماعی با مشارکت جویی دانشجویان و مسئولان طی آئین نامه های تدوین شده انجام می شود. برای انجام کار فرهنگی و روشن شدن ریشه های فرهنگی باید ابتدا برنامه های فرهنگی و تربیتی را شناخت و عناصر و ابزارفرهنگی و طرز بکار بستن آنها را متناسب با ایده آل های جامعه و با توجه به رفتار و بازخورد فرد تهیه و تنظیم نمود به طوریکه این رفتار قابلیت اجرایی داشته باشد. بنابراین بعد از نیازسنجی و مخاطب شناسی و ارائه الگو و راهکار می توان تدابیر اساسی و جدی نسبت به آسیب های فرهنگی اندیشید و از طریق تغییر برخی از مؤلفه های تأثیر گذار در فرهنگ به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت .

 • بخشی از فعالیت ها و  برنامه های فرهنگی :
 1. مدیریت محتوایی شورای فرهنگی دانشگاه از طریق ارائه و پیگیری پیشنهادهای لازم ،تحقق مصوبات، دستورالعملها و فعالسازی شوراهای مرتبط با حوزه فرهنگ مانند: ستاد اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، عفاف و  حجاب و ...
 2. برگزاری جلسات شورای فرهنگی
 3. ایجاد حسن تعاون و تلطیف روحیه در قالب برنامه های اردویی، زیارتی، سیاحتی و اردوهای منتخبین و اردوهای توجیهی دانشجویان جدید الورود
 4. برگزاری مراسم ایام الله ها و مناسبت ها (سوگواری ها و اعیاد و ولادت ها)
 5. برگزاری همایش ها و نشست ها و جلسات پرسش و پاسخ
 6. برگزاری چشنواره فرهنگی ، هنری
 7. ثبت نام و هماهنگی جهت شرکت در مراسم معنوی اعتکاف
 8. انجام فعالیت های فوق برنامه و ابتکاری
 9. گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی و انجام فعالیتهای دینی و فرهنگی در آموزشکده
 10. ایجاد فضا و بستر مناسب جهت برگزاری کرسیهای آزاداندیشی و نظریهپردازی