جشنواره های فرهنگی و هنری

جشنواره ها محصول پویایی دانشگاه ها و انجمن‌های دانشجویی است. توسعه، تقویت و روزآمدی جشنواره ها از جمله سیاست‌های معاونت فرهنگی آموزشکده ها است، خصوصاً در شرایط کنونی که مراکز آموزشی باید نقش آفرین موثر و موتور محرکه در پیشبرد توسعه کشور به‌ویژه در ابعاد علمی، اجتماعی، فرهنگی و هنری باشند. دانشجویان و مراکز آموزشی که در جشنواره های مختلف حضور دارند، شرایط و دغدغه‌های متفاوت داشته و لازم است در برنامه‌ریزی و برگزاری جشنواره ها، این شرایط در نظر گرفته شود. در این راستا امور فرهنگی آموزشکده، در هر سال تحصیلی به تناسب بخشنامه های ارسالی از سازمان سما یا دانشگاه آزاد اسلامی مجری جشنواره هایی مانند: جشنواره آیین های سرزمین من، جشنواره عکاسی، جشنواره های کانون قرآن و عترت (ادبیات/ دینی / پژوهشی) می باشد.

  • جشنواره هایی مانند جشنواره های فرهنگی و هنری با موضوعات مختلف دینی ، جشنواره خیریه غذا (که در سال 96، 97 نمونه هایی از آن ها برگزار گردید)، جشنواره های ورزشی در مناسبت هایی مانند "ایام الله دهه مبارک فجر" ، از دیگر فعالیت های حوزه فرهنگی آموزشکده در راستای اجرای جشنواره های متنوع در آموزشکده می باشد.