فارغ التحصیلان

 مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده فارغ التحصیلی

1- کپی تاییدیه پایان تحصیلات متوسطه (مراجعه به بایگانی آموزش). در صورت عدم وجود تاییدیه تحصیلی با در دست داشتن کپی دیپلم و مراجعه به دفاتر خدمات پستی جهت صدور تاییدیه تحصیلی اقدام نمایید.

2- اصل شناسنامه و کپی از صفحات اول و توضیحات(در صورت داشتن توضیحات)، اصل کارت ملی و کپی از آن (به صورت پشت و رو)

3- کپی اصل مدرک دیپلم

4- سه قطعه عکس 3×4 با رعایت شئونات اسلامی

5- واریز مبلغ 70000 ریال به حساب 0104460446004 بنام زبرجد تهران (قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی)

6- دو عدد تمبر به مبلغ هر کدام 10000 ریال (قابل تهیه از بانک ملی)

7- اصل کارت دانشجویی

8- برگ تسویه حساب (قابل تهیه از کارشناس آموزش رشته مربوطه)

9- کارنامه شرکت در آزمون جهت دانشجویان ورودی بدون کنکور سالهای 88 الی 90 (با مراجعه به سایت آزمون)

10- اصل کارت پایان خدمت و یا اصل کارت معافیت

مدارک مورد نیاز جهت تحویل گرفتن گواهینامه موقت و دانشنامه

1- اصل شناسنامه و کارت ملی
2- اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت
3- نامه از یگان محل خدمت خطاب به آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد اهواز (جهت دانشجویان برادر که کارت پایان خدمت و یا معافیت ندارند)
4- نامه از محل تحصیل خطاب به آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد اهواز مبنی بر تحویل گواهینامه موقت و یا دانشنامه (جهت دانشجویان شاغل به تحصیل که کارت پایان خدمت و یا معافیت ندارند)

تحویل گواهینامه موقت و دانشنامه فقط به دانشجو و یا وکیل قانونی ایشان ( از طریق وکالتنامه رسمی از دفاتر ثبت اسناد) داده می شود.

تحویل دانشنامه با ارائه اصل گواهینامه موقت انجام می گردد.

تعرفه صدور مدارک المثنی دانش آموختگان مطابق با بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

1- نرخ تعرفه صدور مدرک المثنی برای بار اول مبلغ 1/000/000 ریال

2- نرخ تعرفه صدور مدرک المثنی برای بار دوم مبلغ 5/000/000 ریال

3- نرخ تعرفه صدور مدرک ناشی از تغییرات شناسنامه مبلغ 1/000/000 ریال