شهریه رشته ها

 

شهریه دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 98-97 به تفکیک رشته تحصیلی

 

رشته

شهریه ثابت

واحد نظری

واحد عملی-تخصصی

واحد عملی-عمومی

واحد عملی-پایه

واحد عملی-اصلی

مربی بهداشت مدارس

969/218/4

694/307

119/561/1

715/734

000/977

821/267/1

حسابداری

998/193/3

694/307

119/561/1

715/734

000/977

821/267/1

کامپیوتر

815/851/4

694/307

119/561/1

715/734

000/977

821/267/1

الکترو تکنیک - برق صنعتی

815/851/4

694/307

119/561/1

715/734

000/977

821/267/1

نقشه کشی معماری

887/157/5

720/304

029/546/1

614/727

557/967

566/255/1

ساختمان

815/851/4

694/307

119/561/1

715/734

000/977

821/267/1

مکانیک خودرو

815/851/4

694/307

119/561/1

715/734

000/977

821/267/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهریه دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه معرفی نامه از سازمان مربوطه به صورت رایگان می باشد.