رئیس آموزشکده

سمیه محمدخانی

رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز

مشخصات

سوابق تحصیلی :

 1. کارشناسی ریاضی دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز
 2. کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه دولتی اصفهان

سوابق آموزشی :

 1. همکاری با آموزش و پرورش استان فارس به عنوان دبیر ریاضی به مدت 4 سال از سال 82 لغایت 87
 2. همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید به عنوان مدرس مدعو به مدت 5 ترم تحصیلی از سال 86 لغایت 88
 3. همکاری با دانشگاه پیام نور مرکز آباده به عنوان مدرس مدعو به مدت 4 ترم تحصیلی از سال 86  لغایت 88
 4. همکاری با دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد آباده به عنوان مدرس مدعو به مدت 2 ترم تحصیلی از سال 87  لغایت 88
 5. همکاری با موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی واحد آباده به عنوان مدرس مدعو به مدت 4 ترم تحصیلی از سال 86  لغایت 88
 6. استخدام در آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد اهواز به عنوان هیات علمی گروه ریاضی از مهر ماه سال 1388 تا کنون
 7. همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به عنوان مدرس مدعو از نیمسال دوم 93-92 تا کنون

سوابق اجرایی :

 1. مدیر گروه دروس عمومی و علوم پایه در آموزشکده سما از دی ماه سال 1388تا اسفند ماه همان سال.
 2. ریاست آموزشکده دخترانه سما اهواز از اسفند سال 1388 تا کنون
 3. عضویت در شوراهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی آموزشکده از اسفند سال 1388 تا کنون
 4. عضو ستاد صیانت از حقوق شهروندی از اسفند سال 1388 تا 1392
 5. عضو ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز آموزشکده از اسفند سال 1388 تا کنون
 6. عضو شورای راهبردی مدارس سما اهواز در سال 1392
 7. دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری آموزشکده سما اهواز اردیبهشت ماه 1391
 8. دبیر اجرایی دومین همایش سراسری صنعت خودرو آموزشکده سما اهواز خردادماه 1391
 9. دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ارزیابی دروس علوم پایه  آموزشکده سما اهواز اردیبهشت ماه 1392
 10. دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ای فیزیک جام آموزشکده سما اهواز اسفند ماه 1392
 11. دبیر اجرایی دومین همایش سراسری صنعت خودرو آذر ماه 1393
 12. همکاری در برگزاری دوره های سالانه مسابقات قرآنی طرح قدس در سطح منطقه 6 سما از سال 1388 تا کنون
 13. رییس کمیته انضباطی آموزشکده سما اهواز از سال 91 تا کنون
 14. عضو کارگروه تخصصی دوره های کوتاه مدت و درآمدزا در سال 95

سوابق پژوهشی :

 1. ارائه مقاله(پوستر) : گراف ناجابه جایی وابسته به گروه های کوچک ارائه شده در نوزدهمین سمینار جبر کشور اسفند ماه سال 1386
 2. ارائه مقاله(سخنرانی)  : بررسی عوامل انگیزشی در فرآیند تدریس دروس علوم پایه از دیدگاه دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز ارائه شده در اولین همایش سراسری آموزش علوم پایه در آموزشکده های سما و چالش های پیش روی آن  شهریور ماه 1389
 3. ارائه مقاله (پوستر): بررسی فاکتورهای مؤثر بر شرکت دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای سما در کلاس های دروس علوم پایه ارائه شده در اولین همایش سراسری آموزش علوم پایه در آموزشکده های سما و چالش های پیش روی آن  شهِریور ماه 1389
 4. ارائه مقاله (سخنرانی) : ارائه رویکردهای نوین تدریس ریاضی ارائه شده در همایش منطقه ارزیابی دروس علوم پایه  ، رهیافت ها و چالش ها اردیبهشت ماه 1392
 5. ارائه سخنرانی علمی : نسبت طلایی  ارائه در آموزشکده سما دی ماه 1390
 6. ارائه سخنرانی علمی: چند حکم بسیار ساده با نتایج بسیار جالب ارائه در آموزشکده سما دی ماه 1391
 7. ارائه سخنرانی علمی: استفاده از عدد پی در ساخت بناهای تاریخی ارائه در آموزشکده سما آذر ماه 1392
 8. همکاری در تجهیز و راه اندازی کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه برق آموزشکده سما در سال تحصیلی 93 -92

افتخارات :

 1. کسب مقام اول در رشته ترتیل قرآن کریم در سطح منطقه 6 سما سال تحصیلی 89-88
 2. شرکت در اولین دوره مسابقات کشوری طرح قدس قرآن در سال تحصیلی 89-88
 3. کسب مقام دوم در رشته روخوانی و روان خوانی قرآن کریم در سطح منطقه 6 سما سال تحصیلی 91-90
 4. کسب مقام برتر آموزشکده دخترانه سما در سطح کشور در سال تحصیلی 92-91
 5. کسب مقام ورزشی در رشته های تیراندازی و طناب زنی در سطح آموزشکده در سال 95

 

نشانی محل کار : اهواز- کوی مجاهد- خیابان فضیلت3- آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز