رئیس آموزشکده

 

دکتر دلاور اسمعیل وندی

رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز

 

مشخصات فردی

شغل: عضو هیات علمی تمام وقت

مرتبه علمی: استادیار

 

 

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه شهید چمران اهواز 1382-1378
 • کارشناسی ارشد ریاضی سیستم های دینامیکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران 1384-1382
 • دکتری تخصصی ریاضی هندسه-توپولوژی از دانشگاه شهید چمران اهواز 1398-1393

 

سوابق پژوهشی

 • Depth of ideals of c(x), journal of aljebra 538(2019) 474-496
 • Regular sequences in the subring of c(x). Turkjmath.(2020)44.438-445
 • On conne, tedness modulo realcompactness, topologi & applications
 • مشتقات مراتب کسری- کنفرانس سالانه ریاضی- ایران- رفسنجان 1390

 

 

طرح های پژوهشی

 • ارزیابی عملکرد کارایی گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1388-1386 به کمک نرم افزار gams-spss
 • بررسی موانع و مشکلات آموزشی و رفاهی اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه 1389-1388
 • مدیر مسئول مجله "بی کران" تخصصی گروه ریاضی واحد ایذه

 

 

سوابق اجرایی

 • سرپرست آموزشکده سما واحد اهواز از خرداد ماه 1399 تا کنون
 • سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه 1398-1396
 • معاون و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد ایذه 1398-1394
 • رئیس کمیته منتخب دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه 1398-1396
 • مدیر گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه 1396-1388
 • عضو اصلی شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه 1391-1388
 • رئیس برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه 1391-1390

 

نشانی محل کار : اهواز- کوی مجاهد- خیابان فضیلت3- آموزشکده فنی و حرفه ای سما اهواز