معرفی رشته امور اداری

دانشکده فنی و حرفه ای سما اهواز

معرفی رشته کاردانی پیوسته امور اداری


به منظور بهبود دانش ، مهارت و تواناییهای شغلی در تمام رده های سازمان وافزایش بهره وری فعالیت های اجرایی و اداری کارکنان سازمان ها و دستگاه ای اجرایی و بخشهای دولتی و غیر دولتی توانمدی سازی انسانی شاغل در آن سازمان به ویژه نیروهای اجرایی و عملیاتی بسیار موثر و ضروری به نظر می رسد این دوره ناظر بر تربیت نیروی انسانی مشاغل در سازمان های دولنی و شرکت خصوصی در سطوح شغلی کاردانی است.

توانایی های رشته

 • شناخت وظایف و تشکیلات سازمان ها
 • شناخت رده های اجرایی و اداری
 • شناخت قراردادهای اداری و بودجه ریزی
 • انجام عملیات و مکاتبات اداری
 • رعایت و اجرای قوانین و مقررات اداری

 بازار کار و اشتغال:

 • امور اداری

مدت تحصیل:

طول دوره تحصیل به طور متوسط  2 2.5 سال است.

امکانات آموزشی و تسهیلات مالی

 

 • پرداخت وام های مختلف به دانشجویان
 • تقسیط شهریه
 • اساتید هیئت علمی تمام وقت و باتجربه
 • برگزاری سمینارهای پژوهشی و همایش ها
 • برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی
 • کارگاههای آموزشی مجهز
 • آمفی تئاتر و سالن همایش
 • سایت های مجهز کامپیوتر
 • بوفه و انتشارات دانشجویی
 • کتابخانه مجهز و بانک سی دی