معرفی رشته ساختمان

دانشکده فنی و حرفه ای سما اهواز

معرفی رشته کاردانی پیوسته ساختمان کارهای عمومی ساختمان


با بررسی وضعیت نیروی انسانی صنایع کشور، خلاء کاردان که بتواند مشکلات اجرایی را در زمینه های مختلف ساختمانی برآورده سازد کاملاً احساس می گردد. برای رفع این کمبود ایجاد دوره های کاردانی پیوسته ضروری به نظر می آید. هدف این برنامه ، تربیت کاردان کارهای عمومی ساختمان با جهت گیری فنی است و لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است و برنامه در قالب کاردانی و با لحاظ کردن سهم دروس در نظر گرفته شده است.

توانایی های رشته

 • انتقال اطلاعات فنی مورد نیاز کارگاههای ساختمانی به کارگران 
 • نظارت بر پروژه های کوچک ساختمانی 
 • تهیه نقشه های محاسباتی در دفاتر مهندسین یا سازمانهای مربوط 

بازار کار و اشتغال:

 • سرپرست پروژه ساختمانی 
 • کنترل کننده و بیان کننده نقشه در محل احداث پروژه ها 
 • به عنوان مترور در مهندسین مشاور به شرکتهای ساختمانی متره و برآورد کننده 

مدت تحصیل:

طول دوره تحصیل به طور متوسط  2 2.5 سال است.

امکانات آموزشی و تسهیلات مالی

 

 • پرداخت وام های مختلف به دانشجویان
 • تقسیط شهریه
 • اساتید هیئت علمی تمام وقت و باتجربه
 • برگزاری سمینارهای پژوهشی و همایش ها
 • برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی
 • کارگاههای آموزشی مجهز
 • آمفی تئاتر و سالن همایش
 • سایت های مجهز کامپیوتر
 • بوفه و انتشارات دانشجویی
 • کتابخانه مجهز و بانک سی دی