معرفی رشته مربی بهداشت مدارس

دانشکده فنی و حرفه ای سما اهواز

معرفی رشته کاردانی پیوسته مربی بهداشت مدارس


متصدیان این شغل تحت نظارت کلی انجام امور مربوط به خدمات بهداشتی مدارس نظیر: آموزش بهداشت، بهسازی محیط و خدمات بهداشتی و درمانی را در آموزشگاههای کشور عهده دار می باشند.

توانایی های رشته

 • آموزش بهداشت به دانش آموزان بصورت رسمی و غیررسمی.
 • کنترل رشد و نمو دانش آموزان و مراقبت مستمر از بهداشت و ایمنی محیط مدرسه و ارسال گزارش
 • بررسی وضع روانی و رفتاری دانش اموزان و تامین بهداشت مدرسه.
 • انجام کمکهای اولیه در موارد اورژانس.
 • همکاری با مسئولین در بیمه کردن دانش آموزان در برابر حوادث و پیشگیری امور مربوط به آن.
 • همکاری با مراکز بهداشتی در امور کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر و گزارش موارد
 • کنترل بهداشت فردی دانش آموزان و جدا نمودن دانش آموزان بیمار.
 • آموزش بهداشت به اولیاء دانش آموزان و کارکنان مدرسه.

بازار کار و اشتغال:

 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
 • مراکز بهداشتی و درمانی
 • دبیرستانهای بهیاری و آموزشگاههای بهورزی وزارت آموزش و پرورش

مدت تحصیل:

طول دوره تحصیل به طور متوسط  2 2.5 سال است.

امکانات آموزشی و تسهیلات مالی

 

 • پرداخت وام های مختلف به دانشجویان
 • تقسیط شهریه
 • اساتید هیئت علمی تمام وقت و باتجربه
 • برگزاری سمینارهای پژوهشی و همایش ها
 • برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی
 • کارگاههای آموزشی مجهز
 • آمفی تئاتر و سالن همایش
 • سایت های مجهز کامپیوتر
 • بوفه و انتشارات دانشجویی
 • کتابخانه مجهز و بانک سی دی