برگزاری جلسه رفع ابهامات و هماهنگی در حوزه مالی با حضور حسابرسان سازمان سما

۱۸ آبان ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۱ کد : ۱۳۵۷ اخبار و رویدادها اخبار تصویری
تعداد بازدید:۹۴۶
جلسه رفع ابهامات و هماهنگی در حوزه مالی با حضور حسابرسان سازمان سما و دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان خوزستان در محل دبیرخانه استان برگزار شد . شایان ذکر است در این جلسه مدیران مالی و مدارس واحدهای سما استان حضور داشتند و ابهامات موجود در زمینه های مختلف برطرف و تشریح شد. گزارش تصویری جلسه در زیر قابل مشاهد است.
برگزاری جلسه رفع ابهامات و هماهنگی در حوزه مالی با حضور حسابرسان سازمان سما

( ۵ )